หมู่บ้านตาฟาน

หมู่บ้านตาฟาน (Ta Van Village) เป็นหมู่บ้านของหลากหลายทางชนเผ่าที่มาอยู่รวมกัน มีวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านและทัศนียภาพของนาขั้นบันได ที่ซึ่งมีเทือกเขา ฟานซีปันเป็นฉากหลังหลัง

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^