ตลาดเมืองซาปา

ตลาดเมืองซาปา เป็นตลาดเพื่อชมสินค้าท้องถิ่น และชมบรรดาเหล่าชาวเขาที่มีการเดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้ดูกัน

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^