City Gate Outlet

City Gate Outlet เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้า เป็นแบรนเนมระดับโลกมากมาย รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อและชั้นใต้ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^