เขาเหยาซาน

เขาเหยาซานเป็นจุดชมวิวกุ้ยหลิืนที่สวยงามมากๆโดยท่านต้องนั่งกระเช้าเพื่อขึ้น-ลงไปยังเขาเหยาซานและท่านยังได้เดินเที่ยวชมวิวกุ้ยหลินจากข้างบนเขาเหยาซานข้ามภูเขาเขียวขจีธรรมชาติที่บริสุทธิ์ขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบนเขาเหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูงของเมืองกุ้ยหลินและขุนเขานับร้อยรูปร่างแปลกตาสวยงามที่รวมกันเป็นหนึ่งจนแยกไม่ออกว่าโลกวรรณคดีหรือโลกมนุษย์เลยค่ะเพราะสวยงามมากจริงๆและเพลิดเพลินมากๆเชื่อว่าสถานที่นี้จะทำให้คุณประทับใจมากๆค่ะ

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^