ทะเลเจดีย์

ทะเลเจดีย์ ตั้งอยู่ในเมืองพุกาม ประเทศพม่า เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนับพันปี ทะเลเจดีย์เป็นดินแดนแห่งทะเลเจดีย์กว่า 2,000 องค์ เดิมเคยมีมากถึงกว่า 4,000 องค์ เพราะกษัตริย์ทุกองค์ล้วนมีความศัรทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จึงนิยามสร้างเจดีย์เพื่อสร้างเสริมศิริมงคลในรัชกาลของตนเอง ปัจจุบันพุกาม เป็นเมืองที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ทั้งๆที่มีคุณสมบัติเต็มพร้อม แต่ปัจจุบันทางรัฐบาลทหารพม่ากำลังพยายามเร่งเสนอชื่อและเตรียมความพร้อมให้เป็นมรดกโลกทางศิลปวัฒนธรรมแห่งต่อไป

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^