พระราชวังทังลอง ฮานอย

พระราชวังทังลอง (Imperial Citadel of Thang Long) เป็นพระราชวังที่สร้างด้วยหินทั้งหมด พระราชวังทังลองได้ขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามของสถาปัตยกรรมและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากนับหลายพันปี ซึ่งเป็นสมบัติของราชวงศ์โฮ ต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม พระราชวังทังลองถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1379 แต่ปัจจุบันนี้หลงเหลือแค่โครงสร้างให้เห็น พระราชวังทังลองจึงเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮานอยที่ใครมาจะต้องแวะชมความสวยงามกันทุกคน

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^