จังหวัดกาวบั่ง เวียดนาม

กาวบั่ง (cao bang) เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในประเทศเวียดนาม กาวบั่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม จังหวัดกาวบั่งมีพรมแดนติดกับจังหวัดห่าซาง, จังหวัดเตวียนกวาง, จังหวัดบั๊กกั่น และจังหวัดเซินลา ภายในประเทศเวียดนาม และนอกจากนี้ยังมีพรมแดนระหว่างประเทศร่วมกันกับเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงของประเทศจีน จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ถึง 6,724.6 ตารางกิโลเมตร

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^