พิพิธภัณฑ์ทหาร เดียนเบียนฟู

พิพิธภัณฑ์ทหาร (Army Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง อยู่ในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บนถนนเดียนเบียนฟู (Dien Bien Phu) พิพิธภัณฑ์ทหารสร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงประวัติศาสตร์ของเหล่าทหารในสงครามเวียดนามซึ่งสู้รบระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^