น้ำตกซิลเวอร์ ซาปา

น้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall) เป็นน้ำตกที่สวยงามและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเมืองซาปาประเทศเวียดนาม น้ำตกซิลเวอร์อยู่ริมถนนทางไปไลโจว (Lai Chau) สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ไกลๆ น้ำตกซิลเวอร์สูงประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหน้าผาหินสูง นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นชั้นบนของน้ำตกซิลเวอร์ได้ แต่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมประมาณ 3,000 ดอง

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^