ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา

ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เป็นในลักษณะสินค้าที่แปรรูป เช่น หมอน ที่นอน และสินค้าเพื่อสุขภาพพร้อมวิทยากรบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^