เมืองลาวไก

เมืองลาวไกป็นเมืองชายแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ในจังหวัดหล่าวกาย มีจุดเด่นคือมีการทำนาขั้นบันไดมาก ทำให้มีภูมิทัศน์สวยงามแก่การท่องเที่ยว เดิมซาปาเป็นเมืองตากอากาศของเจ้านายชั้นสูงชาวฝรั่งเศสที่มาทำงานในเวียดนาม จึงมีสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนและการวางผังเมืองแบบอาณานิคมฝรั่งเศสมีจุดเด่นที่ตั้งอยู่กลางเมืองคือ โบสถ์คาทอลิกท่านที่มาที่นี่ต้องประทับใจกับสถานที่เที่ยวที่นี่แน่นอนค่ะ

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^