แม่น้ำไซ่ง่อน

แม่น้ำไซ่ง่อนเป็นแม่น้ำทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม ไหลจากทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศกัมพูชา ระยะทาง 230 กิโลเมตร และไหลลงทะเลจีนใต้ บริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง มีความสำคัญต่อนครโฮจิมินห์อย่างมากและเป็นที่ตั้งของท่าเรือไซง่อน ซึ่งมีสินค้า 35 ล้านเมตริกตัน ในปี ค.ศ.และที่สำคัญป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งในประเทศแม่น้ําไซง่อน ชมรูปภาพแม่น้ําไซง่อน และอ่านข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณ แม่น้ําไซง่อน ได้ที่นี่

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^